Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός  διαγωνισμός, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες των εφαρμογών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ αλλά και διαφόρων Ασφαλιστικών Φορέων. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λαγουμιτζή 40, 3ος όροφος, Τμήμα Διαγωνισμών.

Διακήρυξη