Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια λευκού μηχανογραφικού χάρτη. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα απο τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Λαγουμιτζή 40, 3ος όροφος, Τμήμα Διαγωνισμών.

Διακήρυξη