Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συμπληρωματικού δικτυακού εξοπλισμού.

Διακήρυξη