Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη