Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο συντήρησης του παλαιού εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη