Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

"Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα (1) έτος το έργο φύλαξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε."

Διαβάστε την Προκήρυξη