Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τους laser & inkjet εκτυπωτές της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη