Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτύπωση, εμφακέλλωση και αποστολή στα κεντρικά ΕΛΤΑ 3.600.000 ταχυπληρωμών ΟΑΕΕ οι οποίες αντιστοιχούν στο 2ο, 3ο, 4ο και 5ο δίμηνο του 2012.
Προκήρυξη