Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της διακύρυξης που αφορά στην "Προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών για την αντικατάσταση παλαιών κεντρικών servers της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε".

Διευκρινήσεις