Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: Access Point – Ελληνικό Έργο EESSI/Υποέργο: Υλοποίηση Υπηρεσιών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τους Ασφαλισμένους και τις Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Διαβούλευσης