Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μηχανογραφικού λευκού χάρτη για τις ανάγκες των εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά και διαφόρων Ασφαλιστικών Φορέων.


Προκήρυξη
Σημ. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα απο τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λ.Συγγρού 97 & Λαγουμιτζή - Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος.