Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού β' επαναληπικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την συμπλήρωση/αναβάθμιση του περιβάλλοντος DATA ENTRY της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ".

Προκήρυξη