Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό του εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ".

 

Προκήρυξη