Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη "Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες των εφαρμογών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ αλλά και διαφόρων Ασφαλιστικών Φορέων."
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περάσουν να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ-Λ. Συγγρού 97 & Λαγουμιτζή 40-Τμήμα Διαγωνισμών-3ος όροφος.


Προκήρυξη