Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος IP τηλεφωνίας & κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων".

Προκήρυξη