Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (για λογαριασμό ΟΑΕΕ) για την "Προμήθεια / Συντήρηση πενήντα (50) μικροϋπολογιστών".

Προκήρυξη