Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Ενδιαφερομένων για την προμήθεια γραφίτη για τους εκτυπωτές NIPSON 7000 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με τη διαδικασία και τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού.

Πρόσκληση