Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ επί σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος "Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης"

Αποτελέσματα διαβούλευσης

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Αναβάθμιση/Εκσυγχρονισμό του Εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010
22-12-2010. Παράταση της Διαβούλευσης έως 27-12-2010

Σχέδιο Προκήρυξης

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Πιλοτική Εφαρμογή του προγράμματος "Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης"
Ημερομηνία λήξης Διαβούλευσης: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010
22-12-2010. Παράταση της Διαβούλευσης έως 27-12-2010

Σχέδιο Προκήρυξης