Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση κλειστού διεθνούς διαγωνισμού (Β' ΦΑΣΗ) του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως αυτό διαμορφώθηκε και παραδόθηκε στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ από τον Ανάδοχο - Σύμβουλο της ΚτΠ, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν κατά την προηγηθείσα διαβούλευση της αντίστοιχης πρόσκλησης του έργου (Α' ΦΑΣΗ).
Διάρκεια διαβούλευσης 20 ημέρες (δηλ. μέχρι την 25-08-2011).

Σχέδιο Προκήρυξης -Μέρος Α’

Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Β΄

Σχέδιο Προκήρυξη-Μέρος Γ'

Αποστολή Παρατηρήσεων

Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού με επισπευσμένη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Διάρκεια διαβούλευσης 3 εργάσιμες ημέρες (δηλ. μέχρι την 16-05-2011)

Διαβάστε περισσότερα
Αποστολή παρατηρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διγωνιαμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διάρκεια διαβούλευσης έως 13-05-2011.
Διαβάστε περισσότερα  Αποστολή παρατηρήσεων

Διαβούλευση: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης Κλειστού Διεθνούς Διγωνιαμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διάρκεια διαβούλευσης έως 13-05-2011.


Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ επί σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την Αναβάθμιση/Εκσυγχρονισμό του Εκτυπωτικού περιβάλλοντος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Αποτελέσματα διαβούλευσης