Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο διακήρυξης προς διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την "προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης εφαρμογών Λοιπών Ταμείων" στο πλαίσιο της πράξης "Ψηφιακές υπηρεσίες για Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης"

Διάρκεια διαβούλευσης 15 ημέρες (δηλαδή μέχρι 02/08/2014) 

Σχέδιο διακήρυξης

Αποστολή παρατηρήσεων