Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο προκήρυξης προς διαβούλευση κλειστού διεθνούς διαγωνισμού (Β' ΦΑΣΗ) του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως αυτό διαμορφώθηκε και παραδόθηκε στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ από τον Ανάδοχο - Σύμβουλο της ΚτΠ, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν κατά την προηγηθείσα διαβούλευση της αντίστοιχης πρόσκλησης του έργου (Α' ΦΑΣΗ).
Διάρκεια διαβούλευσης 20 ημέρες (δηλ. μέχρι την 25-08-2011).

Σχέδιο Προκήρυξης -Μέρος Α’

Σχέδιο Προκήρυξης-Μέρος Β΄

Σχέδιο Προκήρυξη-Μέρος Γ'

Αποστολή Παρατηρήσεων