Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Θετικά αξιολογήθηκαν οι 4 προτάσεις από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνολικού προϋπολογισμού 14.300.000 ευρώ, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 25 για την Κοινωνική Ασφάλιση από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ως δικαιούχο με φορέα πρότασης τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι προτάσεις αφορούν στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων που αποσκοπούν:

  • Στην ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Στη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων
  • Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη Στραγηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Στην υλοποίηση του ελληνικού Σημείου Πρόσβασης EESSI για ηλεκτρονικές ανταλλαγές κοινωνικών ασφαλίσεων με χώρες Ε.Ε – Access Point Ελληνικό Έργο EESSI