Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έργα μεγάλης εθνικής εμβέλειας και ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για το χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας προωθούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων CEF TELECOM «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe FacilityCEF TELECOM) και HORIZON 2020.

Δελτίο Τύπου