Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Απάντηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε πρόσφατες διαμαρτυρίες σχετικά με τη νέα λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δελτίο Τύπου