Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 09/09/2015 απενεργοποιήθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα πρότασης εμπορικής ονομασίας για τα γενόσημα σκευάσματα και για τις χρόνιες παθήσεις στην εμφάνιση και εκτύπωση συνταγής. Η τροποποίηση έγινε κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου με Α.Π. 62170/12-8-2015 του Υπουργού Υγείας.
Βρείτε τη σχετική εγκύκλιο
εδώ.