Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Παρουσιάστηκε η 4η Μηνιαία Έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές για το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

4η Έκθεση: Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών Μηνός Σεπτεμβρίου 2013

Δήλωση Υπουργού Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση