Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αναφορικά με τη δυσλειτουργία που παρουσιάστηκε στην εφαρμογή στο πλαίσιο της ενημέρωσης με τη θετική λίστα τιμών φαρμακών.

Διαβάστε το δελτίο τύπου.