Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ.Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου με τον Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ. Χρήστο Χάλαρη στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, με θέμα τη βέλτιση συνεργασία των δύο φορέων.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και αυτό των 200.000 συνταγών, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που λειτουργεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Τέλος, συζητήθηκαν παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπισή τους.