Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έργα πληροφορικής στρατηγικής σημασίας για το χώρο της κοινωνικής ασφάλισης προωθούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στις 16 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» συνολικού προϋπολογισμού 2.145.000,00 ευρώ, που διενεργείται με κριτήριο τη διαδικασία ανοικτού διεθνή διαγωνισμού και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», ενώ στις 23 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» συνολικού προϋπολογισμού 1.782.915,00 ευρώ που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».

 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου