Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών" που διενεργείται με τη διαδικασία κλειστού διεθνή διαγωνισμού.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου