Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ξεπέρασε κάθε όριο ο αριθμός των συνταγών που καταχωρήθηκαν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγόγράφησης την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου