Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σημαντική ήταν η προσέλευση στην Ημερίδα Ενημέρωσης της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε με θέμα ¨Παρουσίαση Μελέτης Διαλειτουργικότητας Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης & Εκτέλεσης Συνταγών με τρίτες Εφαρμογές». Η Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Τετάρτη 14 Μαρτίου και ώρα 12.30 μμ, σκοπό είχε την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την πορεία της ηλεκτρονική συνταγογράφησης και την παρουσίαση της μελέτης που υλοποίησε η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών πού αφορούν στη διασύνδεση του συστήματος με το λογισμικό των φαρμακείων.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου