Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εβδομάδα ηλεκτρονικής Υγείας στην Αθήνα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Έναρξη λειτουργίας της διευρωπαϊκής-διασυνοριακής Ηλεκτρονικής συνταγογραφησης της Ε.Ε.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου