Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δελτίο Τύπου για την αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου ΑΜΚΑ από τα Ληξιαρχεία.

Βρείτε το Δελτίο Τύπου εδώ