Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης των συστημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και των εφαρμογών Απονομής ΑΜΚΑ και Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.