Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους.

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ