Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 15/09/2018 κατά το διάστημα από 11:00 έως 19:00 είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα στην πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της και δύναται να σημειωθούν στιγμιαίες έως και καθολικές διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας.