Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε στα συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., υπογραμμίζουμε τα εξής:

 Την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 15.30 παρουσιάστηκε ηλεκτρολογική βλάβη στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με αποτέλεσμα τη δυσχερή λειτουργία των εφαρμογών. Το προσωπικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα, συμβάλλοντας στη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων στις 17.30 και στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους στις 19.30 την ίδια ημέρα. Επιπρόσθετα, το Σάββατο 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.