Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την "Αναγραφή ΑΜΚΑ διενεργήσαντος ιατρού στα αποτελέσματα παρακλινικών εξετάσεων", σας ενημερώνουμε ότι σε περιπτώσεις δυσχέρειας ή αδυναμίας να υπογράφεται ο παρακλινικός έλεγχος από τον διενεργήσαντα, ο Υπεύθυνος Συντονισμού Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας θα βεβαιώνει με το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και την υπογραφή του, τη διενέργεια του παρακλινικού ελέγχου στο Κέντρο Υγείας.

Δείτε εδώ τις σχετικές διευκρινίσεις.