Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Από 1/3/2018, βάσει του Ν. 4512/2018 και της ΚΥΑ Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36 (ΦΕΚ 57Β΄/2018) εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής νέα πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής.

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.