Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για τους τους μήνες 09.2016-12.2016 και τους μήνες 09.2015-12.2015.

 Σεπτέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Αύγουστος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) Πίνακες (Excel)

 Ιούλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Ιούνιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Μάιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Απρίλιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

 Μάρτιος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Φεβρουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

 Ιανουάριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Δεκέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf) -  Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2015: Μηνιαία έκθεση (pdf)Πίνακες (Excel)