Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων αναφορικά με την αναβάθμιση της ασφάλειας των κεντρικών υποδομών του φορέα μας και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα παράτασης των περισσοτέρων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας καθώς και κάποιων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να προσαρμόσουν τις υποδομές τους ώστε να είναι συμβατές στην αποκλειστική χρήση του πρωτοκόλλου αυτού, μετατίθεται η ημερομηνία αποκλειστικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου TLS 1.2 (no RC4) στα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την 1η Μαρτίου 2018.