Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2017.

Μάρτιος 2017: Μηνιαία Έκθεση(pdf) - Πίνακες Excel

Απρίλιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Μάιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Ιούνιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel

Ιούλιος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf)- Πίνακες Excel

Αύγουστος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες Excel