Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερώνουμε τους Φορείς και χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. πως λόγω αναβάθμισης της Ασφάλειας των κεντρικών υποδομών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών SSLs, από  3/7/2017 για όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιείται το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2.

Παράλληλα και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο όλων των φορέων θα διατηρηθεί έως και τις 30/9/2017 η παράλληλη λειτουργία και των version 1.0 και 1.1.

Όμως από 1/10/2017 όλες οι διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., θα διατίθενται από αναβαθμισμένες υποδομές οι οποίες θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2.

Η συμμόρφωση αυτή κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων.

Μετά την αναβάθμιση αυτή, θα απαιτηθεί οι χρήστες διαδικτυακών εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να χρησιμοποιούν σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης (browsers), και οι χρήστες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών υπηρεσιών (API, web services) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., να προσαρμόσουν/αναβαθμίσουν τα Πληροφορικά τους Συστήματα, ώστε να είναι συμβατά με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2.