Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες:

Δεκέμβριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Oκτώβριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Σεπτέμβριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Αύγουστος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούνιος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάιος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Απρίλιος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Μάρτιος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιανουάριος 2017: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)