Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" για τους μήνες Ιανουάριο 2017 και Φεβρουάριο 2017.

Ιανουάριος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Φεβρουάριος 2017: Μηνιαία Έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)