Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τη Δευτέρα 29 Μαΐου μεταφέρει τις υπηρεσίες της σε νέα Δ/νση. Η νέα διεύθυνση της έδρας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα είναι επί της οδού Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα. Το υπάρχον κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 101 θα παραμείνει ως υποκατάστημα. Επίσης, τα τηλέφωνα και τα φαξ της εταιρείας παραμένουν ίδια.