Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ένα νέο τρόπο επικοινωνίας εγκαινιάζει η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. με την είσοδό της στο LinkedIn.  Ακολουθήστε την εταιρική σελίδα μας στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/idikasa