Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε απάντηση δημοσιεύματος του healthreport.gr με τίτλο " Ξεκινά η διάθεση ψυχιατρικών και νευρολογικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία με μηδενική συμμετοχή!» σας ενημερώνουμε για τα εξής:

«Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης επέτρεπε ανέκαθεν την εκτέλεση σε ιδιωτικά φαρμακεία συνταγών με φάρμακα των θεραπευτικών κατηγοριών Ν03 (αντιεπιληπτικά), Ν05 (ψυχοτρόπα) και Ν06 (Ψυχοαναληπτικά). Ωστόσο, η υπ' αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με έναρξη ισχύος την 1-8-2016, όρισε ότι τα φάρμακα αυτών των θεραπευτικών κατηγοριών τους δικαιούχους του Ν.4368 με μηδενική συμμετοχή θα έπρεπε να εκτελούνται μόνο σε φαρμακεία νοσοκομείων και όχι σε ιδιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στις 12-8-2016. Στη συνέχεια, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας, η υπ' αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.75165/10-10-2016, που όρισε ότι τα φάρμακα αυτά για τους δικαιούχους του Ν.4368 με μηδενική συμμετοχή μπορούν να εκτελούνται και σε φαρμακεία νοσοκομείων και σε ιδιωτικά φαρμακεία. Η νέα απόφαση εφαρμόστηκε στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στις 10-10-2016.»