Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υπεγράφη συμβόλαιο μίσθωσης από τον Δ/νοντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α .Α.Ε κ.Χρήστο Χάλαρη και τον Προεδρο του ΜΤΠΥ κ.Παύλο Περράτη για τη μεταστέγαση των επί της Λεωφ.Συγγρού υπηρεσιών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε σε αδιάθετο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) στην οδό Λυκούργου 10, στο κέντρο της Αθήνας.

Δελτίο Τύπου